071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school

Daltonboek

Hoe geeft de Leeuwerik in de praktijk invulling aan het Daltononderwijs? In het Daltonboek staat het antwoord op deze vraag.
Als onderwijsteam zijn wij trots op de inhoud die wij geven aan ons onderwijs. We zien er met elkaar op toe, dat gestelde doelen, gemaakte afspraken en structuren vastgehouden en verder ontwikkeld worden.

Bekijk het Daltonboek van onze school.