071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Daltononderwijs Publicaties

Publicaties

Doe het eens anders Dalton praktijkboek

Boek met praktische handvatten voor het vormgeven van daltononderwijs, met aandacht voor didactische werkvormen, handelingswijzers, keuzetaken meervoudige intelligentie, portfolio leerlingen en portfolio daltonleerkrachten. Röhner, R. & Wenke, H. (2009). Doe het eens anders. Dalton praktijkboek. Nieuwegein: Arko bv. ISBN: 9789054720904

 

 

 

 

 


Opzoekboekje – Röhner, R. & Wenke, H. (2009).

Het opzoekboekje biedt een aantal praktische hulpmiddelen en ideeën voor het daltononderwijs.

Nieuwegein: Arko bv. ISBN: 978 9054720911

 

 

 

 

 


 
Leve de school: praktisch en ideeënrijk

Sinds de laatste publicatie over Daltononderwijs – nu ruim 50 jaar geleden – is er Nederland veel gebeurd op onderwijskundig gebied. Reden genoeg om de Daltonprincipes in een eigentijds kader te plaatsen. Leve de school zal de gedateerde publicatie gaan vervangen. De auteurs schreven een praktische en – vooral – ideeënrijk boek. Een boek dat is bedoeld om leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zelf pedagogische en didactische ideeën van het Daltononderwijs uit te laten werken. Verwacht echter geen receptenboek “Daltononderwijs à la Montignac”. Het klakkeloos kopiëren van taakbrieven, taakborden, keuzetaken, enzovoort gaat principieel in tegen de geest van Helen Parhurst, de grondlegger van het Daltononderwijs, en bevordert volgens de auteurs de kwaliteit van het onderwijs dan ook niet. Die kwaliteit is in eerste instantie afhankelijk van de kwaliteit van de individuele leerkracht en van het team van de leerkrachten als geheel. Dit boek is geen trukendoos. Het is ook geen verzameling van organisatorische en didactische weetjes. Het geeft wel concrete aanwijzingen en tips die iedere leerkracht, iedere school op eigen wijze kan uitwerken en integreren in de eigen schoolsituatie. “Leve de school” is geschreven door twee auteurs die het Daltononderwijs als geen ander kennen. Roel Röhner en Hans Wenke zijn beiden verbonden aan de Stichting Dalton Nederland. Roel Röhner als voorzitter en Hans Wenke als directeur. Zij schreven hun boek voor iedereen die de kwaliteit van het onderwijs aan het hart gaan en mogelijk nieuwe wegen wil inslaan. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel (ISBN 90 72047583).


Dalton-onderwijs: Een blijvende inspiratie
Het onderwijsmodel dat Helen Parkhurst ontwierp, inspireert onderwijsgevenden nog voortdurend. Het Dalton-plan blijkt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld naadloos aan te sluiten bij actuele vormgeving van onderwijs.
 
Na hun eerste boek Leve de school hebben Roel Röhner en Hans Wenke de kernuitspraken van Helen Parkhurst vertaald naar de praktijk van het huidige onderwijs.
Opnieuw is een praktische handleiding tot stand gekomen waarbij gezocht is naar een balans tussen primair en voortgezet onderwijs.
 
Volgens de auteurs is het Dalton-model geen gietijzeren harnas, maar kan het in het concept van iedere school worden toegepast.
 
 
Hans Wenke en Roel Röhner deden hun inspiratie op in de school. Tijdens trainingen van schoolteams bemerkten zij enerzijds de grote creativiteit van docenten, maar tevens de behoefte aan verbreding en verdieping. Nieuwe elementen binnen het beproefde concept leveren hopelijk blijvende inspiratie.
 
Het ISBN-nummer van het boek is (ISBN 90 77072-12-8).

Hallo Dalton: Deel drie van de Dalton trilogie
In ‘hun’ derde boek over Dalton onderwijs laten de auteurs Roel Röhner en Hans Wenke zich wederom inspireren door de Daltonpraktijk van alle dag. Die praktijk is de basis voor verdere ontwikkeling van het Dalton onderwijs en voor verder gaande professionalisering van Dalton docenten. In ‘Hallo Dalton’ staat HALLO voor Het Adaptief Leren Leren Ontwerp, maar de titel kan tevens worden opgevat als een begroeting bij een hernieuwde kennismaking.
De principes van ‘de lerende organisatie’, leren van én met elkaar, gelden ook voor het totale Dalton onderwijs. Maar daarbij zullen dan ook theoretische achtergronden en inhouden een rol moeten spelen. Daarom worden naast allerlei concrete suggesties en materialen ook verbindingen naar de theorie gelegd. Met nadruk wijzen de auteurs op de fundamentele verandering in het denken over leren en onderwijs. Het onderwijs dient niet aanbod gestuurd te zijn maar vraag gestuurd. De behoeften en interesses van de leerlingen zijn primair. De leerlingen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leren.
 

Hans Wenke en Roel Röhner

Roel Röhner en Hans Wenke dagen de Dalton docenten uit kritisch te kijken naar hun eigen professioneel gedrag en tevens het niet geëigende Dalton pad te bewandelen.

Het ISBN-nummer van het boek is (ISBN 90 77072-004).