071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Kalender

Kalender

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (inclusief margedagen)

Een deel van de geplande vakanties zijn door de gemeente en het bestuur vastgesteld. Omdat wij met een rooster van 940 uur per jaar werken, zijn er een aantal dagen die De Leeuwerik in goed overleg met de MR extra inplant. Scholen die niet met dit zogenoemde ‘Hoorns model’ werken, hebben andere schooltijden of bepalen bijvoorbeeld dat de kleuters iedere vrijdagmiddag vrij zijn. In het verleden heeft De Leeuwerik in goed overleg gekozen voor ‘alle kinderen dezelfde schooltijden’. De vakanties zien er aldus als volgt uit.

Vakantie/vrije dag Datum
Herfstvakantie 19 oktober t/m 30 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 (vakantie start op 18 december om 12.00 uur)
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 11 maart 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 t/m 14 mei 2021
2e pinksterdag 24 mei 2021
Studiedagen 25 t/m 28 juni 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 (vakantie start op 16 juli om 12.00 uur)
 
 
Vakantierooster 2021 – 2022 (inclusief margeweken)

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 – 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad.

 Vakantie Data
Leids ontzet 4 oktober 2021
Herfstvakantie 18 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari 2021 t/m 4 maart 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 – 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus 2022

Pin It on Pinterest

Share This