071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school

Engels

Daltonschool De Leeuwerik: een VVTO-school

Het aanbieden van Engels als vreemde taal op jonge leeftijd heeft de afgelopen decennia wereldwijd aan populariteit gewonnen. Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) Engels is een benadering van taalonderwijs waarbij kinderen al op de basisschool in aanraking komen met de Engelse taal. Dit vroegtijdige contact met de Engelse taal heeft aanzienlijke voordelen en bereidt kinderen voor op een wereld vol mogelijkheden.

Op school geven wij Engels vanaf groep 1. De leerkrachten reserveren voor elke groep tenminste 60 minuten (bovenbouw groepen 1 uur en 30 minuten) per week voor Engelstalige activiteiten.Hiermee is de Daltonschool De Leeuwerik een VVTO-school: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. Jonge kinderen leren volgens de gehanteerde methode van Early Bird spelenderwijs de Engelse taal. Halverwege groep 4 wordt er een begin gemaakt met lezen en schrijven in het Engels. In de hogere groepen worden naast de methode Engels ook wereldoriëntatie, muziek of andere vakken in het Engels aangeboden, om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken, volgens de CLIL (Content Learning Integrated Language) methode.

Content and Language Intergrated Learning Lessons is bedoeld om de leerlingen Engels, structureel, te laten gebruiken in andere onderdelen van het reguliere schoolprogramma. Dat uit zich al bij de laagste groepen. Bijvoorbeeld een liedje in het Engels in plaats van in het Nederlands aanleren. In de hogere groepen kan Engels de voertaal zijn bij bijvoorbeeld een les aardrijkskunde. Er zijn nog meer voordelen aan ‘Meer Engels’ per week en een vroege start. De kinderen kunnen in hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitschools leren van Engels elkaar versterken.

Daltonschool De Leeuwerik voldoet aan de Landelijke Standaard VVTO. Samen met EarlyBird kijken we wat er goed gaat en waar we nog aan kunnen werken. We zijn trots dat we het kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Earlybird.