071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school

Engels

Daltonschool De Leeuwerik: een VVTO-school

Op school geven wij Engels vanaf groep 1. Hiermee is de Daltonschool De Leeuwerik een VVTO-school: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. Wij gebruiken hierbij de methode “i-Pocket”
in de groepen 1 t/m 4. De methode is geheel digitaal. De kinderen krijgen de Engelse les met behulp van het digibord. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de methode ‘Our Discovery Island’. Deze methode heeft een doorgaande lijn met “i-Pocket”. Bij de Engelse les in de groepen 5 t/m 8 krijgen wordt, in tegenstelling tot de eerste vier groepen, wel een werkboekje gebruikt.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels met een start in de onderbouw of alleen in groepen 7 of 8, dat is een fors verschil. Daarnaast wordt er in ons programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. We geven in elke groep tenminste 60 minuten per week Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

Een onderdeel hiervan zijn de zogenaamde lessen voor CLILL. Content and Language Intergrated Learning Lessons is bedoeld om de leerlingen Engels, structureel, te laten gebruiken in andere onderdelen van het reguliere schoolprogramma. Dat uit zich al bij de laagste groepen. Bijvoorbeeld een liedje in het Engels in plaats van in het Nederlands aanleren. In de hogere groepen kan Engels de voertaal zijn bij bijvoorbeeld een les aardrijkskunde. Er zijn nog meer voordelen aan ‘Meer Engels’ per week en een vroege start. De kinderen kunnen in hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitschools leren van Engels elkaar versterken.

Zie ook www.earlybirdie.nl