071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids staat voor ouders veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent. In de schoolgids vindt u bijvoorbeeld informatie over:

 • Informatie over ons daltononderwijs
 • Informatie over onze identiteit
 • De doelen van het onderwijs
 • Wat zijn de lestijden en wanneer zijn de┬ávakanties en studiedagen
 • De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt
 • De wijze waarop aan de extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven
 • Informatie over de ouderbijdrage
 • De rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
 • De gronden voor vrijstelling van het onderwijs
 • Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de school
 • Hoe de tussen-, voor- en naschoolse opvang wordt geregeld

Bekijk de schoolgids van het schooljaar 2023-2024