071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school

Snappet

Vanaf groep 4 wordt op Daltonschool De Leeuwerik gewerkt met Snappet. We werken met Snappet voor de basisvakken:

  • rekenen,
  • spelling,
  • woordenschat,
  • taalbeschouwing

Ook wordt Snappet ingezet ter aanvulling voor begrijpend lezen, technisch lezen en studievaardigheden.

Les op maat voor ieder kind

De instructies worden door de leerkracht gegeven en de verwerking gebeurt na klassikale en/of coöperatieve in-oefening op de speciale tablet die iedere leerling daarvoor krijgt. Snappet biedt ons de mogelijkheid om ieder kind op maat te bedienen. Doordat er digitaal verwerkt wordt, kan er per lesdoel gedifferentieerd worden. Waar voorheen kinderen in het groepsplan voor langere tijd ingedeeld worden op een instructieniveau, kan dat met Snappet per les verschillen. Doordat leerkrachten direct en continue inzicht hebben in de voortgang van de leerlingen, kunnen zij ook meteen inspelen op de leerbehoefte van de individuele leerling.

Differentiatie

Leerlingen krijgen directe feedback na het maken van een opgave, waardoor zij weten of ze op de goede weg zijn en zicht krijgen op hun eigen leerproces. Vervolgopdrachten worden automatisch op niveau aangeboden, waardoor frustratie en/of verveling veel minder voorkomt en iedereen zich uitgedaagd voelt.

Snappet biedt grote voordelen in het kader van gedifferentieerd en meer gepersonaliseerd werken en sluit aan bij de visie van Daltonschool De Leeuwerik, waarin staat dat we kinderen willen volgen in hun ontwikkeling.

De schermtijd wordt beperkt tot de daadwerkelijke verwerking van lessen (invuloefeningen) en daarnaast wordt er voldoende geschreven, gelezen in boeken en worden er tijdens en tussen de lessen door nog minstens zoveel coöperatieve werkvormen toegepast als dat voorheen gebeurde. De tablets nemen de rol van de leerkracht niet over, maar helpen deze wel om meer onderwijs op maat te bieden. Minder tijd kwijt aan nakijken; meer tijd voor persoonlijke begeleiding.