071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die de leerkrachten bijstaat in het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. U kunt hierbij denken aan de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het schoolreisje. Verder ondersteunen wij het team bij diverse andere activiteiten.

De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage, waarvan de diverse activiteiten worden bekostigd. Eén maal per jaar worden de uitgaven door de penningmeester aan u verantwoord. Het jaarlijkse schoolreisje wordt bekostigd via een aparte schoolreisbijdrage. Samen met het team wordt aan het begin van het schooljaar een aantal commissies gevormd die alle feesten en activiteiten organiseert en uitvoert.

Aan deze commissies nemen naast team- en ouderraadleden ook een aantal ouders deel die zich actief voor de school wil inzetten. Deze oudercommissieleden nemen deel aan een of twee commissies, maar niet aan de maandelijkse ouderraadvergaderingen. De ouderraad kan bovendien niet zonder de hulp van vele ouders die zich jaarlijks inzetten om waar nodig hand en spandiensten te verlenen.

Via de weekbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van onze activiteiten.

Uiteraard kunt u ons altijd aanspreken als u vragen heeft over de ouderraad, onze activiteiten of als u interesse heeft in deelname aan één van de commissies.

Vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar de Ouderraad.

Esther van der Ham – voorzitter
Edwin Huiberts – penningmeester
Loekie Paardekooper – secretaris
Brenda van Berkel
Esther van der Ham
Kim Beerling
Tanya van der Walle
Astrid Neuteboom
Carolien Karregat

Pin It on Pinterest

Share This